Nasza oferta obejmuje pełen zakres obsługi podatkowej, księgowej, płacowej. Od profesjonalnej pomocy w zakresie rejestracji nowo utworzonej firmy ( łącznie z KRS ), poprzez ustalenie najkorzystniejszej formy opodatkowania, wybór rodzaju prowadzonej dokumentacji, konsultacje i wdrożenie systemu obiegu dokumentów w firmie.

Nie unikamy spółek prawa handlowego. Oferujemy usługi biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeglądu ksiąg rachunkowych.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • ksiąg handlowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • dokumentacji płacowej
 • sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych,
 • rozliczenia ZUS (przekaz elektroniczny)
 • sprawozdania o sytuacji finansowej firmy dla banków i GUS
 • sprawdzamy i weryfikujemy dokumentację księgową i podatkową
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Sposób współpracy jest indywidualnie ustalany z klientem, dostosowujemy się do szczególnych wymagań, w zakresie sposobu komunikacji i obsługi.