Biuro Rachunkowe MEDEA istnieje od 2002 roku. Właścicielka, Anna Donat, posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w postaci ukończonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego podyplomowych studiów menedżerskich o kierunku Rachunkowości i Podatków oraz Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów nr 8485/2004.

Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę – nasi pracownicy to osoby z wyższym wykształceniem, absolwenci wydziałów ekonomicznych warszawskiej SGGW i Uniwersytetu Łódzkiego, oraz wieloletnią praktyką na stanowisku samodzielnych księgowych.

Na bieżąco podnosimy kwalifikacje, korzystając z oferty szkoleniowej Instytutu Studiów Podatkowych prof. Witolda Modzelewskiego.

Do obsługi klientów wykorzystujemy profesjonalne narzędzia firmy WA-PRO.

Zapewniamy jednoosobową obsługę każdego klienta, pozwalającą na analizę i ustalenie strategii optymalizacji podatkowej dostosowanej do sytuacji ekonomicznej firmy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.